Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

KHÁM TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI HÃY NHỚ ĐẾN SIÊU ÂM


Video 1: Normal lung sliding

video


Video 2: Pneumothorax with no lung sliding

video

Video 3: Lung point sign

video


Không có nhận xét nào :