Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

CHƯƠNG TRÌNH SIÊU ÂM ĐÊM THỨ NĂM 14-7-2016


DOWNLOAD THEO CÁC LINKS

Phình tách vách động mạch Mạc treo tràng trên 

K Sigmoid Colon

Omental Infarction

Ultrasound News 7-2016

Không có nhận xét nào :