Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Ultrasound of Liver Transplants: Normal and Abnormal

SIÊU ÂM GHÉP GAN: BÌNH THƯỜNG và BẤT THƯỜNG

Từ Ultrasound of Liver Transplants: Normal and Abnormal, Jane D. Crossin, Derek Muradali, Stephanie R. Wilson, September-October 2003 RadioGraphics, Volume 23, Number 5, 1093-1114.

Tóm tắt

Ghép toàn bộ gan là kỹ thuật được chấp nhận  để điều trị bệnh lý gan giai đoạn cuối. Do nguồn cung cấp gan từ người không còn sống bị hạn chế, ghép gan phân chia và ghép gan từ người sống trở thành các kỹ thuật ghép thông thường. Siêu âm là phương tiện chẩn đoán hình ảnh đầu tiên được chọn để phát hiện và theo dõi những biến chứng sớm và muộn của mọi kỹ thuật ghép gan. Biến chứng mạch máu gồm huyết khối và hẹp động mạch gan, tĩnh mạch cửa hoặc tĩnh mạch chủ dưới, cũng như phình giả động mạch gan và hẹp động mạch thân tạng. Biến chứng đường mật có rò mật, chít hẹp, sỏi và bùn mật, lọan chức năng cơ vòng Oddi và bệnh lý tái phát. Bệnh tân sinh  trong gan ghép có thể thấy là tân sản hoặc bệnh lý tăng sinh lympho sau ghép. Bệnh lý chủ mô có thể có dạng khối khu trú hoặc bất thường chủ mô lan tỏa. Tụ dịch quanh gan và báng bụng thường xảy ra sau ghép gan. Hiểu biết kỹ thuật ghép gan và nhận biết được biểu hiện siêu âm của gan ghép bình thường giúp phát hiện sớm các biến chứng và tránh chẩn đoán sai sót.

©RSNA, 2003


Không có nhận xét nào :