Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

TRIỆU CHỨNG HỌC SIÊU ÂM

Download bài  TCH_SA.pptx  hay TCH_SAm.ppt theo link sau (kích vào đường link):

https://sites.google.com/site/vietnameseultrasounddiagnosis/Home

Xin vào trang GIÁO TRÌNH SIÊU ÂM, kích vào TCH_SAm.zip để download. Sau đó giải nén để có bài TCH_SAm.ppt.

Không có nhận xét nào :