Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

PHÌNH ĐỘNG MẠCH CÁC TẠNG

Từ : Splanchnic Artery Aneurysms: Shabana F. Pasha, MD, Peter Gloviczki, MD, Anthony W. Stanson, MD and Patrick S. Kamath, MD, Mayo Clin Proc, 2007;82(4):472-479.


Phình động mạch các tạng trong bụng có thể thường xảy ra hơn phình động mạch chủ bụng qua các báo cáo mổ tử thi.

Nhận ra các phình động mạch tạng là quan trọng vì hơn 25% trường hợp có biến chứng vỡ với tỉ lệ tử vong giữa 25% đến 70%. Tuy nhiên, còn biết rất ít về bệnh sử tự nhiên và biểu hiện lâm sàng của phình động mạch tạng.

Phình động mạch lách thường gặp nhất, thường là đa túi phình ở khoảng 1/3 bệnh nhân.
Giả phình động mạch gan thường xảy ra hơn phình thật,  vì hiện có gia tăng các thủ thuật can thiệp gan mật.  Xem PSEUDOANEURYSM to BILIARY TREE POST CHOLECYSTECTOMY

Chẩn đoán phình động mạch tạng  nên luôn được đặt ra ở bất kỳ bệnh nhân nào bị đau bụng, có khối đập, có âm thổi trong bụng với có hoặc không có xuất huyết.
Tuy nhiên, hầu hết phình động mạch tạng  đều không có triệu chứng, và được chẩn đoán hình ảnh phát hiện tình cờ. Siêu âm và CT làm tăng khả năng phát hiện các phình mạch tạng không có triệu chứng. Tuy vậy siêu âm có độ nhạy thấp vì giới hạn kỹ thuật: hơi trong ruột, bệnh nhân béo phì, khi tìm các phình mạch nhỏ. Với B-mode, siêu âm có khả năng xác định vị trí giải phẫu và đo kích thước túi phình, còn hướng dòng chảy, dòng chảy rối,  và khảo sát kiểu phổ cần kỹ thuật Doppler màu.
 Xem Splanchnic Vessel Aneurysms, Nguyễn Thiện Hùng và cs, 2009

Điều trị phẫu thuật hay X-quang can thiệp nên được xem xét với tất cả bệnh nhân có triệu chứng liên quan đến  phình động mạch tạng, nếu túi phình lớn hơn 2 cm, nếu bệnh nhân có thai, hoặc nếu túi phình lớn ra thêm.

Không có nhận xét nào :