Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

TÀI LIỆU FREE DOWNLOAD từ WFUMB 2011

Nội dung download gồm=
1- Final Programme
2- Book of Abstracts
3- Giáo trình (syllabus) gồm 11 categorical courses bằng tiếng Anh (gồm 4 courses tiếng Đức). Đây là những bài giảng rất hay, cập nhật kiến thức với nhiều hình ảnh siêu âm chuẩn hóa rất đẹp.
Bạn chọn trình duyệt và gõ WFUMB 2011, chọn thẻ Program sẽ có giao diện xuất hiện và chọn syllabi, hay final programme hay book of abstracts.


Một bài về kỹ thuật mới trong bệnh lý đường tiêu hóa (Crohn và CEUS)

Không có nhận xét nào :