Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

ĐO ĐỘ ĐÀN HỒI GAN TẠI MEDIC: ĐỐI CHIẾU ARFI và FibroScan ở 554 TRƯỜNG HỢP/NONINVASIVE ELASTOGRAPHY of LIVER FIBROSIS EVALUATION on 554 CASES at MEDIC CENTER: COMPARISON ARFI to FIBROSCAN.


ĐỊNH LƯỢNG XƠ HÓA GAN TRONG 554 TRƯỜNG HỢP TẠI TRUNG TÂM MEDIC BẰNG KỸ THUẬT ARFI VÀ FIBROSCAN

LÊ THANH LIÊM, BÙI HỒNG LĨNH, LÊ THỐNG NHẤT, PHAN THANH HẢI, TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC HÒA HẢO, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÓM TẮT

Mục đích: Đối chiếu kỹ thuật tạo hình xung lực bức xạ âm (ARFI)
với FibroScan (TE) nhằm tìm hiểu xem ARFI có thể sử dụng để định lượng xơ gan trong thực hành lâm sàng hay không.

Đối tượng và phương pháp:
554 trường hợp gồm  353 nam, 201 nữ, 366 trường hợp viêm gan virus B, C mạn tính, tuổi từ 17-85, chỉ số khối cơ thể BMI=14,8-32,4.  Tất cả được khám TE và ARFI do 2 người khám khác nhau và xét nghiệm huyết thanh cùng ngày. Kết quả ARFI được so sánh với TE bằng phần mềm thống kê MedCalc, và test dấu ấn huyết thanh là tiêu chuẩn tham khảo.


Kết quả: Kết quả tạo hình ARFI và TE có tương quan thuận và chặt, có ý nghĩa thống kê với hệ số tương quan r=0,83 (với P<0,0001, 95% CI=0,804-0,855). Vận tốc trung bình ARFI trong khoảng từ 0,79 đến 3,53 m/s,
độ lệch chuẩn trung bình 0,11m/s, 90% 0,23. Giá trị của TE từ 2,2 đến 75 kPa. Độ phù hợp giữa giá trị FibroScan F4 và ARFI V4 là 0,8.

Chúng tôi đề xuất bảng tham chiếu phân độ xơ hóa gan dựa vào kết quả ARFI và FibroScan.


Kết luận: ARFI có chẩn đoán chính xác và tương quan chặt với TE trong nghiên cứu 554 trường hợp này.
Có thể dùng kỹ thuật ARFI để định lượng xơ gan và thay thế cho kỹ thuật TE của FibroScan.


Abstract

LIVER STIFFNESS MEASUREMENT on 554 CASES at MEDIC CENTER by ARFI and FIBROSCAN


Purpose: To compare acoustic radiation force impulse imaging (ARFI) with transient elastography (TE of FIBROSCAN) for assessing whether ARFI can be a non-invasive technique in liver fibrosis evaluation.
Materials and methods: All 554 cases (353 male, including 366 cases of chronic viral hepatitis), age from 17 to 85 yo (mean = 44±13), BMI =14.8 to 32.4 (mean= 22±2.8) were examined by 2 sonologists performing ARFI and TE techniques, and tested serologic markers in the same day. ARFI values (V=m/s) are compared to TE values (F= kPa) by MedCalc statistical software.
Results: Results of ARFI and TE techniques are in close correlation with statistical significance of fibrosis staging, correlative coefficient  r = 0.83 with P < 0.0001, 95% CI = 0.804-0.855. The shear wave velocity means of ARFI range from 0.79 to 3.53 m/sec, standard deviation from 0.01 to 1.0 (mean = 0.11), 90% ≤ 0.23m/s and there are statistical differences between V0-V1, V1-V2, V2-V3, V3-V4 with t range from 11.4  to 18.9, p < 0.0001. Values of TE, from 2.2 to 75kPa. Close clinical agreement  between FibroScan F4 and ARFI F4, kappa=0.8.

With the regressive equation  y = 0.9458 + 0.04266 x (where x=F kPa and y=V m/s), we propose a fibrosis staging of ARFI as follows: F0<1.16m/s; 1.16≤F1<1.25m/s, 1.25≤F2<1.32m/s; 1.32≤F3 <1.56m/s; F4≥1.56 m/s.

Conclusions: ARFI of liver fibrosis assessment in chronic viral hepatitis has accurate diagnosis similarly with TE in the present study of 554 cases.  ARFI technique may substitute for TE of FibroScan.VS= tốc độ ARFI trong mô gan, m/s
FS= Fibroscan: độ cứng gan, kPa


Không có nhận xét nào :