Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

MAMMARY PUMP (ZERVOUDIS) and ULTRASOUND ROLE in NIPPLE DISCHARGE SCREENING

Mammary pump [ống hút vú]

Zervoudis đã chế tác một dụng cụ đơn giản -ống hút vú- để lấy bệnh phẩm tế bào từ khối u ở gần núm vú. Dụng cụ này cũng dùng để tăng dịch tiết núm vú ngẫu nhiên từ các u lành tuyến vú để khảo sát tế bào. Nguyên lý của kĩ thuật này là hút tế bào từ ống tuyến.
Ống hút vú được làm bằng ống bơm tiêm 20cc đã cắt bỏ đầu bằng kéo. Bơm tiêm được lắp vào FNA gun dùng lấy mẫu tế bào học. Kỹ thuật hút bắt đầu sau khi da được sát trùng theo chuyển động massage tròn từ ngoài vào núm vú trong khoảng 1 phút. Ống hút vú kế đó đươc chụp vào núm vú và hút với áp lực âm 3 cm từ 8-10 lần.
Nói chung, kỹ thuật này được bệnh nhân dung nạp tốt. Ống hút vú lấy dịch từ núm vú và trãi lên slides và nhuộm theo kỹ thuật Papanicolaou và  Diff-Quick. Thang điểm Masood bán định lượng tế bào học được dùng để phân loại tổn thương vú. Phân loại tế bào học và  kỹ thuật ly tâm dịch tế bào học cũng được dùng.Ông hút vú là kỹ thuật bổ sung làm tăng số lượng tế bào dùng để chẩn đoán bệnh vú. Kỹ thuật dùng để đánh giá dịch tiết núm vú bất kì và các khối u gần núm vú, và có thể phụ trợ cho FNA. Độ chính xác của ống hút vú trong phát hiện tế bào bất thường ở 84% của tổn thương tăng sản điển hình, 61% của tăng sản không điển hình và 70% của cacxinôm ống tuyến. Những dấu hiệu này chứng minh sự chẩn đoán chính xác của bệnh phẩm tế bào học của ống hút vú  khi so sánh với  dấu hiệu mô học của mổ sinh thiết. Kỹ thuật này có độ chính xác lớn hơn 80% trong chẩn đoán ung thư xâm nhiễm ống tuyến và ung thư tiểu thuỳ, khi tổn thương cách núm vú ít hơn 4-5cm. Do đó, kỹ thuật này có thể dùng chẩn đoán sớm ung thư vú và kết quả dương tính có thể dùng trong các nghiên cứu trong tương lai.

Reference:
Zervoudis S, Iatrakis G, Navrozoglou I, Veduta A, Vladareanu R: Transnipple pyramidectomy in pathological nipple discharge; an original minimal surgery technique in a series of 80 cases. Eur. J.Gynaec. Oncol. 28, 307—309 (2007).

CASE REPORT (Dr JASMINE THANH XUÂN, MEDIC MEDICAL CENTER, HCMC, VIETNAM)Download fulltext: Nipple Discharge Screening
www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/whe.09.81

Không có nhận xét nào :