Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

BÀI THAM KHẢO TRIỆU CHỨNG HỌC SIÊU ÂM

DOWNLOAD  toàn bài (tiếng Pháp):
Semiologie élémentaire ultrasonore, L.LEMAITRE - D. MATTER, J Radiol 2002: 1877-1887

http://208.94.37.140/Taller/MD2/Semiologie.pdf

 
 
 


 

Không có nhận xét nào :