Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

WITHDRAWN : ARFI Imaging of Breast Lesions, WEI MENG et al


PRELIMINARY RESULTS OF ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) ULTRASOUND IMAGING OF BREAST LESIONS, WEI MENG, GUANGCHEN ZHANG, CHANGJUN WU, GUOZHU WU, YAN SONG, and ZHAOLING LU, Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 37, No. 9, pp. 1436–1443, 2011.

 

Bài này đã bị gở bỏ

Không có nhận xét nào :