Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Từ Internet: Chứng minh Hoa mai ngày Tết khác hoàn toàn so với nghĩa hoa mai trong 'Apricot blossom'.

Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng phân tích nghĩa của từ 'Apricot blossom':

Apricot /ˈæp rɪˌkɒt/ hay là Prunus armeniaca (ở châu Âu) | Prunus mume (ở Châu Á)
- Cây mơ, quả mơ...
- Các tên khác: Mơ, mơ ta, mơ Đông Á, mơ mai hay mai (không nhầm lẫn với các loài khác cũng có tên gọi là mai (ví dụ mai vàng Ochna integerrima))
Blossom /ˈblɒs əm/ 
- Danh từ: Hoa (đặc biệt trên cây ăn quả), giai đoạn trổ bông của cây...
- Động từ: trổ bông, phát triển....

Như vậy, 'Apricot blossom' thực chất là hoa của cây mơ!

[​IMG]

Hoa cây mơ có màu trắng, không phải là màu vàng, đôi khi còn gọi là mai tử, mai hoa (theo tiếng Trung, Nhật....)

Vậy thì hoa mai là gì?

Thông thường, 'hoa mai' ngày Tết, thực chất là Mai vàng, khác hoàn toàn với cả 'Hoa mai' màu trắng trên kia. Mai vàng, hoàng mai, huỳnh mai hay lão mai (danh pháp hai phần: Ochna integerrima) là tên gọi của một loài thực vật có hoa thuộc chi Mai (Ochna), họ Mai (Ochnaceae).

Như vậy, về chi, họ của hai cây này khác nhau, về hình dáng, màu sắc cũng khác nhau.

[​IMG]

Có vẻ như, sự nhầm lẫn này bắt nguồn từ người đặt tên bông hoa mai trong tiếng anh là 'Apricot blossom' đã không chú ý,nghĩ rằng Apricot là mơ, mà cây mơ cũng được gọi là mai, nên quy chụp luôn hoa mai (Ochna), không có liên quan gì trên nhiều phương diện là hoa của mơ.

Không có nhận xét nào :