Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

SIÊU ÂM MEDIC THAM GIA VSUM 3


Các bài tham gia VSUM 3 được chọn:

DI CĂN THÀNH NGỰC SAU MỔ K VÚ
VÒNG TRÁNH THAI LẠC CHỖ TRONG Ổ BỤNG
SIÊU ÂM ĐÀN HỒI  KHỐI MÔ MỀM
ULTRAFAST DOPPLER HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN
SO  SÁNH 2 D SWE VÀ FIBROSCAN TRONG XƠ HÓA GAN
UNG THƯ ỐNG NIỆU RỐN
NHÂN CA TẮC TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI DO MÀNG NGĂN

Không có nhận xét nào :