Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

MEDIC THAM GIA VSUM 4


  • Tên đề tài (Việt- Anh), gởi bài full text, ppt (Anh -Việt), hạn chót 23.11.2019 

Danh sách các BCV Medic tham dự như sau:


1. BS Phan Thanh Hải: Tương lai của Siêu âm tiếp cận - Future of point of care ultrasound (15')

2. Bs Lê Văn Tài: Tiếp cận siêu âm đau bụng cấp 1/4 dưới P- Approach of diagnostic ultrasound in acute RLQ pain (30')

3.Bs Hồ Chí Trung: Siêu âm chẩn đoán bệnh lý cường tuyến cận giáp nguyên phát: nhân 26 trường hợp được phát hiện tại hệ thống Medic TPHCM và Medic Cần Thơ.
 - Primary hyperparathyroidism diagnosed by ultrasonography: About 26 cases detected at Medic Hoa Hao Polyclinic HCMC and Medic Can Tho Hospital (10')

4. Bs Nguyễn Minh Thiền: Siêu âm đàn hồi trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt: đánh giá bước đầu qua 101 trường hợp tại Medic TPHCM- Transrectal sonoelastography in detection of prostatecancer: Initial assessment of 101 cases. (10')

5.Bs Phan Thanh Hải Phượng: Ứng dụng siêu âm trong hỗ trợ đánh giá kết quả và biến chứng sau một số thủ thuật thẫm mỹ nội và ngoại khoa -  The extended role of diagnostic ultrasound in evaluating outcome of some plastic procedures (10')

6. Bs Lê Thị Thanh Thảo: Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán hội chứng Fitz- Hugh - Curtis- Ultrasound in diagnosis Fitz-Hugh-Curtis syndrome (10')

7. Bs Nguyễn Nghiệp Văn: Báo cáo một trường hợp màn ngăn tĩnh mạch cửa hiếm gặp.
-  Portal vein web: A membrane or fibrous cord in the portal vein - a rare case report.(10')

8. Bs Jasmine Thanh Xuân: Nghiên cứu so sánh siêu âm đàn hồi Strain (SE) so với siêu âm đàn hồi sóng biến dạng (SWE) trong chẩn đoán bệnh lý u vú nữ tại Medic TPHCM 2019
- A comparative study of Strain Elastography (SE) and Shear Wave Elastography (SWE) in female breast tumor disease at Medic Medical Center in HCMC in 2019  (10')

9. PGS Nguyễn Phước Bảo Quân, Bs Jasmine Thanh Xuân: MVF: Ứng dụng Doppler vi mạch trong đánh giá khối u gan, tuyến giáp và tuyến vú.

Không có nhận xét nào :