Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016

US Anato 24-9-2016 for 1st-year students of Tan tao Medical School

DOWNLOAD HERE

hoặc theo địa chỉ  = https://sites.google.com/site/vietnameseultrasounddiagnosis/Home