Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2016

MEDIC CHUẨN BỊ THAM DƯ AFSUMB 2016, KYOTO JAPAN


Gồm 2 posters trên, xem download theo link=

arfi-on-adult-hydronephrosis

arfi-on-testes-medic-center
và 2 oral presentations về SMI và ARFI khối u vú do Dr Phan Thanh Hải Phượng báo cáo tại hội nghị lần thứ 12 của Asian Federation of Society for Ultrasound in Medicine and Biology [AFSUMB]  (27-29/5/2016) tại Kyoto.