Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 1 năm 2015

PRIMARY THYROID LYMPHOMA: US FINDINGS
ULTRASOUND ANATOMY for MEDICAL STUDENTS in TAN TAO UNIVERSITY

Báo Cáo Tổng Kết #3 sau 15 tháng Khởi Sự Đại Học Y Khoa Tân Tạo ngày 10/9/2013

Ngoài các bệnh viện và Khoa Y ĐHYD, Đại Học Y Khoa Tân Tạo còn liên kết với Trung tâm Y khoa MEDIC Hòa Hảo trong huấn luyện sinh viên y khoa hoc Giải phẫu học Anatomy.

BS. Phan Thanh Hải, Giám Đốc MEDIC HÒA HẢO, đã xây dựng cho Đại Học Y Khoa Tân Tạo một chương trình dùng Siêu Âm (Ultrasound) để dạy Giải Phẫu Học (Anatomy) bổ túc cho việc dùng thi thể (hiện nay rất khan hiếm). Siêu Âm (US) cho sinh viên thấy một cơ thể sống động (live Anatomy) trong khi thi thể chỉ có thể miêu tả một cơ thể chết bất động (dead Anatomy). Hiện nay một số trường Y bên Mỹ bắt đầu dùng Siêu Âm để dạy Anatomy. Đại Học Y Loma Linda (Nam California) vừa đưa ra một báo cáo kết quả rất tốt cho việc dạy US  cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất Y Khoa.

                                   MEDIC Hòa Hảo

BS.Nguyễn Thiện Hùng giảng dậy lý thuyết và hướng dẫn sinh viên Y khoa Tân Tạo thực tập Siêu Âm trong đại giảng đường Medic Hòa Hảo 

 

Chương trình dạy Siêu Âm cho sinh viên Y Tân Tạo gồm 3 phần: US cơ bản, US cho Anatomy và US chẩn đoán trong thời gian 2 học kỳ cho năm thứ nhất Y khoa (song song với việc dạy Anatomy trên Mô Hình và Thi Thể). Phần Lý Thuyết và Thực Hành do BS. Nguyễn Thiện Hùng phụ trách với sự chỉ đạo của BS.GĐ. Phan Thanh Hải tại đại giảng đường Medic Hòa Hảo vào sáng thứ bảy mỗi tuần. Hiện nay vừa thi mãn học kỳ 1. Kết quả rất khả quan. Sinh viên rất phấn khởi.

Đây là lần đầu tiên tại VN, Siêu Âm được dạy cho sinh viên y khoa một cách đại quy mô như vậy.

GS.Bùi Duy Tâm MD (Licensed Physician & Surgeon in California).PhD (UCSF)
Board certified in Internal Medicine & Family Practice.
President, International Liver Foundation for VN
President, San Francisco-HCMC Sister City Committee.

Dean, Tân Tạo Medical School.