Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

Mô tuyến vú trên siêu âm liên quan đến nguy cơ ung thư vú

Từ AuntMinnie.com

Ngày 21 tháng 7 năm 2021 - Mô tuyến có liên quan đến nguy cơ ung thư vú trong tương lai ở phụ nữ có mô vú đặc theo một nghiên cứu về phụ nữ ở Hàn Quốc được công bố ngày 19 tháng 7 trên tạp chí Radiology .

Các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi đồng tác giả Tiến sĩ Su Hyun Lee, Tiến sĩ và Tiến sĩ Han-Suk Ryu, từ Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc cho biết với những phát hiện này, thành phần mô tuyến trong siêu âm vú nên được xem xét để phân tầng nguy cơ trong quá trình sàng lọc.

Tăng mật độ vú khi chụp nhũ ảnh, được xác định bởi số lượng mô sợi liên quan đến mô mỡ  trên hình ảnh, là một yếu tố nguy cơ  ung thư vú. Nó  cản trở việc phát hiện ung thư vú vì che khuất và làm khó phân biệt giữa mô tuyến và mô xơ.

Nhóm nghiên cứu muốn tìm ra mối liên quan giữa thành phần mô tuyến khi siêu âm tầm soát và nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ có mô vú đặc Nhóm cũng muốn tìm ra mối liên hệ giữa thành phần mô tuyến và sự tiến hóa của tiểu thùy.

Xem xét dữ liệu thu thập từ 8.483 phụ nữ từ năm 2012 đến năm 2015 không có tiền sử ung thư vú và độ tuổi trung bình là 49 tuổi. Những người được siêu âm vú và có mô vú đặc với kết quả âm tính trước đó từ chụp nhũ ảnh. Có 137 ca trong số này phát triển ung thư vú với thời gian theo dõi trung bình là 5,3 năm.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng thành phần mô tuyến vừa phải hoặc nhiều có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư theo độ tuổi và mật độ vú. Tuy nhiên, điều ngược lại cũng được xác định là đúng với diễn tiến phát triển của tiểu thùy. 

Cần xác nhận thêm về thành phần mô tuyến trong quá trình siêu âm sàng lọc vú. Điều này có thể hữu ích trong việc phân tầng nguy cơ ung thư vú và nhu cầu kiểm tra bổ sung ở phụ nữ có mô vú đặc.

Họ cũng kêu gọi các nghiên cứu trong tương lai so sánh thành phần và sự phát triển của tiểu thùy tại cùng một vị trí trong vú.

CT and US provide chance for fatty liver disease screening

By AuntMinnie.com staff writers


May 25, 2021 -- Abdominal CT and ultrasound can be useful tools for opportunistic screening for hepatic steatosis, or fatty liver disease, according to a study published May 24 in the Journal of the American College of Radiology.


Hepatic steatosis is a common incidental finding on abdominal imaging, a group led by Dr. Rubal Penna of Virginia Mason Medical Center in Seattle noted. But it's not always taken seriously, despite the fact that it is associated with liver disease, cirrhosis, and diabetes.

In the new study, Penna's group explored whether adding a standardized note regarding incidentally identified hepatic steatosis to a patient's radiology report would not only help referring clinicians follow up but also identify significant disease.

The study included 1,256 patients who underwent either CT or ultrasound and whose reports included a note about the presence of hepatic steatosis between April 2016 and September 2017. The researchers assessed whether any follow-up clinical action had been taken in response, tracking patient demographics, type of referring provider, and urgency of exam results.

Follow-up was more likely for patients whose exams had been ordered by primary care providers, whose exam results weren't urgent, and who had undergone ultrasound. Follow-up of the study cohort found fatty liver disease in 70%, nonalcoholic steatohepatitis in 6%, and alcoholic hepatitis in 17%.

"Opportunistic screening for incidental hepatic steatosis on abdominal CT and ultrasound is feasible, with substantial yield for patients with clinically important entities including nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis," the team concluded.