Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

VỠ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG: PHÂN LOẠI CÁC BIỂU HIỆN SIÊU ÂM VÀ BÁO CÁO 3 DẤU HIỆU MỚI.

từ Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm : Categorization of Sonographic Findings and Report of 3 New Signs-- Orlando Catalano, MD and Alfredo Siani, MD Department of Radiology, Istituto Pascale, Naples, Italy J Ultrasound Med 24:1077-1083 .
NGUYỄN THIỆN HÙNG dịch
Trung tâm Y khoa MEDIC HÒA HẢO
Thành phố Hồ Chí MINH


Hồi cứu 388 bệnh nhân phình động mạch chủ bụng (đường kính ngang động mạch chủ bụng >30mm) trong số này 29 bệnh nhân có hiện tượng vỡ túi phình xác chẩn bằng phẫu thuật hay được chụp cắt lớp điện toán.
Những dấu hiệu thấy trong 29 ca dương tính bao gồm biến dạng túi phình động mạch chủ bụng (n=2); huyết khối trong lòng xếp lớp không đồng nhất (n= 20), gián đoạn của huyết khối trong lòng ( n= 5), tụ máu sau phúc mạc (n= 22) và trong phúc mạc (n= 11).

3 dấu hiệu mới trước đây chưa được mô tả là: lớp huyết khối trôi nổi trong lòng mạch (n= 8), một điểm echo kém ở vách do bởi vỡ túi phình (n=3) và vùng echo kém cạnh động mạch chủ bụng gần nơi bị vỡ (n= 4).

Trước đây, siêu âm đã được dùng để xác định nhanh chóng vỡ túi phình trên bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ vỡ.
Qua hồi cứu thấy có vài dấu hiệu siêu âm trực tiếp và gián tiếp của vỡ túi phình với hình ảnh 3 dấu hiệu mới của vỡ phình động mạch chủ bụng.


Đã đăng trong Siêu âm ngày nay Tập 43 - Số 1/2006

Không có nhận xét nào :