Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

PSOAS HEMATOMA

MÁU TỤ CƠ THẮT LƯNG ( Psoas Hematoma )

BS NGUYỄN THIỆN HÙNG- BS NGÔ TẤN HÙNG
TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC HÒA HẢO
Thành phố Hồ Chí Minh

Bênh nhân nữ 62 tuổi ở Q.10 TP HCM, đến khám vì đau lưng và đau chân phải 3 ngày. Khám thấy có gấp háng P tự phát (spontaneous flexion of the right hip).

H.1: Háng P gấp tự phát.


Bệnh nhân đang điều trị kháng đông 4 năm vì rung nhĩ kịch phát ( paroxysmal atrial fibrillation). Không có bầm máu da nhưng các xét nghiệm đông máu đều giảm (Prothrombin=6,5%, TQ=90,1sec, Alpha PTT(TCK)=116,6% , Fibrinogen= 0,61g/L) và INR tăng=8,5(0,85-1,2) .
Siêu âm bụng=Cơ thắt lưng P có echo kém, phồng to, dày bao cơ, không tín hiệu mạch máu nghĩ đến máu tụ toàn bộ cơ thắt lưng P =16x5cm và 8x4cm. Thận P bị cơ thắt lưng P chèn đẩy lên cao.

H.2: Cơ thắt lưng P có echo kém, phồng to, dày bao cơ, không tín hiệu mạch máu =16x5cm và 8x4cm. Thận P bị cơ thắt lưng P chèn đẩy lên cao.


Chụp MRI thấy có tổn thương cơ thắt lưng P, giới hạn rõ, tăng tín hiệu trên T2W1. Tổn thương kéo dài toàn bộ cơ thắt lưng P.Tổn thương kéo dài trọn cơ thắt lưng P

Bàn luận=
1/ Bệnh nhân dùng kháng đông uống có trường hợp bị xuất huyết sau phúc mạc, đặc biệt là xuất huyết trong cơ thắt lưng.
2/ Khi cơ thắt lưng bị tổn thương cấp tính (do viêm, xuất huyết ) thường có dấu hiệu gấp háng tự phát. Không có hiện tượng gấp háng tự phát ở các trường hợp áp xe cơ thắt lưng do lao.

3/ Hiện tượng gấp háng tự phát khác với dấu hiệu cơ thắt lưng (psoas sign) vốn dùng chẩn đoán viêm ruột thừa.

Tài liệu tham khảo chính:
1. Charles Cuvelier : Psoas Hematoma , N Engl J Med, Vol. 344, No.5, February 1, 2001 . Copyright © 2001 Massachusetts Medical Society. 5000 Namur, Belgium.
2. Michael Heim, Henri Horoszowski, Uri Seligsohn, Uri Martinowitz and Simon Strauss: Ilio-psoas hematoma—its detection, and treatment with special reference to hemophilia. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, IssueVolume 99, Number 3 / January, 1982. Publisher Springer Berlin / Heidelberg.
3. Robinson, D, Ball, K, Webb, Peter: Case Reports: Iliopsoas Hematoma With Femoral Neuropathy Presenting a Diagnostic Dilemma After Spinal Decompression, Spine: 15 March 2001 - Volume 26 - Issue 6 – pp. E135-E138
4. Sato Hideki, Miura Hiroyasu, Kido Keiji: Psoas Hematoma. A Case Report. Nishinihon Journal of Urology Vol.62; N0.5; pp:325-327(2000).
5. Stephen M. Klein, Francine D'Ercole, Roy A. Greengrass, David S. Warner: Enoxaparin Associated with Psoas Hematoma and Lumbar Plexopathy after Lumbar Plexus Block, Anesthesiology - Volume 87, Issue 6 (December 1997) - Copyright © 1997 . American Society of Anesthesiologists, Inc.Không có nhận xét nào :