Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

OBTURATOR HERNIA: A VIEW of SURGICAL ANATOMY, DJ DU PLESSIS

Thoát vị bịt là loại thoát vị hiếm gặp, thường xảy ra ở các bệnh nhân nữ già gầy ốm (hầu như mất hết mỡ). Một phần phúc mạc bị đẩy ra khỏi chậu qua lỗ bịt theo các mạch máu và thần kinh Bịt. 

Thoát vị bịt có thể xảy ra theo một trong 3 kiểu=
1. ở lại giữa cơ Bịt ngoài và màng bịt.

2. theo lộ trình xuyên qua cơ Bịt ngoài và cơ này tạo nên vòng thắt quanh cổ khối thoát vị.

(From medicallecturenotes.com)

3. theo nhánh trước của thần kinh Bịt qua trên cơ Bịt ngoài.                          Hướng thoát vị bịt qua ống bịt (Maingot's Abdominal Operations).

Khối thoát vị đươc bao bọc bởi cơ Lược và cơ Khép đùi ngắn. Động mạch và thần kinh thường ở phía ngoài khối thoát vị và phần gần của thần kinh dễ bị chèn ép, do đó gây đau phía trong đùi và có thể cả ở khớp gối, dọc theo phân bố thần kinh. Xoay trong đùi đang ở tư thế dạng sẽ gây đau vì động tác này làm căng cơ Bịt ngoài.

(SURGICAL ANATOMY, DJ DU PLESSIS, 11ed., P G PUBLISHING PTE LTD, 1984, pp.691-692).

Không có nhận xét nào :