Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

NGÃ TƯ NÃO THẤT

Ngã tư não thất ở đâu ?


Ngã tư não thất (bên) là vùng thông nối 3 sừng trán, sừng thái dương và sừng chẩm của não thất bên. Ngã tư não thất ở sau đồi thị. Đám rối màng mạch phát triển mạnh ở vị trí này, tạo thành cuộn mạch (glomus).
Ngã tư não thất (sơ đồ 3 D). Nguồn :  Dominique Hasboun, CHU Pitié Salpêtrière, Université Pierre et Marie Curie.


Thiết đồ não mặt phẳng đứng ngang (coronal) qua ngã tư não thất (bên), nơi đám rối màng mạch não thất bên rất phát triển. Nguồn : Dominique Hasboun, CHU Pitié Salpêtrière, Université Pierre et Marie Curie.Đo kích thước ngang của não thất bên ở vị trí ngã tư não thất để phát hiện giãn não thất bên. Bình thường, kích thước ngang của não thất bên ở vị trí ngã tư não thất nhỏ hơn 10mm. Lớn hơn 10mm là giãn não thất bên khi siêu âm não.

Cách đo ngã tư não thất (bên) trên siêu âm não thai nhi :
Từ  www.aly-abbara.com/.../carrefour_ventriculaire_posterieur.htmlThật ra thuật ngữ ngã tư não thất dịch từ tiếng Pháp (carrefour ventriculaire postérieur);  từ tương đương trong tiếng Anh là ventricular junction (chỗ giao nối não thất) ở phần sau não thất bên của não bộ thai nhi. Về phương diện giải phẫu chỉ là nơi gặp gỡ của 3 (không phải 4) thành phần gọi là sừng (corne) của não thất bên. Nhưng vì chữ dùng không chính xác đã lâu thành thói quen, nên dù không đúng lắm, cũng vẫn được tiếp tục dùng luôn. Vì nếu sửa lại cho đúng thành chỗ giao nối não thất (để tránh ngộ nhận ngã ba thành ngã tư) thì sát nghĩa nhưng nghịch nhĩ.

Tóm lại ngã tư não thất (bên) nhưng chỉ thông với 3 ngã (sừng), và ngã tư này không được rộng quá 10mm.

Không có nhận xét nào :