Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

DẤU HIỆU SIÊU ÂM MÀU Ở TRẺ DỊ ỨNG SỮA BÒ (ULTRASOUND FINDINGS in CHILDREN with COW's MILK ALLERGY)

DẤU HIỆU SIÊU ÂM MÀU Ở TRẺ DỊ ỨNG SỮA BÒ
(Gray-Scale and Color Doppler Ultrasound Findings in Children With Cow's Milk Allergy)

Matias Epifanio, José Vicente Spolidoro, Ricardo Bernardi Soder and Matteo Baldisserotto,  AJR, 2011, Vol 196:6, W817-W822.

All authors: Serviço de Gastroenterologia Pediátrica, Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Avenue Ipiranga 6690, Porto Alegre, RS 90610-000, Brazil.MỤC TIÊU. Nhằm đánh giá xem siêu âm thang xám và siêu âm màu có thể phát hiện tình trạng viêm ruột non ở trẻ dị ứng sữa bò (CMA, cow's milk allergy).

ĐỐI TƯỢNG và PHƯƠNG PHÁP. Nghiên cứu đánh giá dấu hiệu lâm sàng và siêu âm ở 34 trẻ. Gồm 17 trẻ từ 0-6 tháng tuổi nghi dị ứng sữa bò (CMA) và 17 trẻ không triệu chứng cùng độ tuổi do một người khám  không được cho biết thông tin về 2 nhóm trẻ. Người khám này sẽ phải xác định tỉ lệ mật độ mạch máu (vessel density) trong một diện tích 4cm vuông mạc treo và  độ dày ruột non nhiều chỗ (thickness of different parts of the bowel). Các biến số lâm sàng và siêu âm được đánh giá cùng vùng ruột non ở 3 thời điểm: hiện tại, sau 4 tuần chỉ ăn bằng  amino acid–based formula, và sau challenge test trên 1 tuần. Likelihood ratios và  receiver operating characteristic (ROC) curves được dùng để xác định cutoff point của  tỉ lệ mật độ mạch máu (vascular density percentage).

Xác định vessel density bằng siêu âm dựa vào một phần mềm do các tác giả đề nghị.

KẾT QUẢ. Khác biệt tỉ lệ  vessel density giữa bệnh nhi với CMA (mean, 28,1%) và nhóm chứng  (mean, 7,77%) có ý nghĩa thống kê. ROC analysis cho thấy a cutoff point là 18,7% có thể giúp phân biệt bệnh nhi có CMA và nhóm chứng với độ nhạy 81,8%  và độ chuyên biệt là  94,1% . Vùng dưới đường cong biểu diễn là  0,941. Khác biệt độ dày vách ruột (bowel wall thickness) giữa nhóm chứng và trẻ có CMA cũng có ý nghĩa thống kê.

KẾT LUẬN. Có gia tăng mật độ mạch máu trong mạc treo ở trẻ nhỏ hơn 6 tháng tuổi bị  CMA khi so sánh với trẻ cùng độ tuổi khỏe mạnh (healthy age-matched infants). Cutoff point thích hợp nhất của vessel density là  18,7%. Kết quả nghiên cứu này gợi ra rằng có thể dùng siêu âm  Doppler để khám sàng lọc trẻ dị ứng sữa bò (as a screening tool to diagnose CMA).

[Có khoảng 2-7,5% trẻ dị ứng với sữa bò trên toàn cầu].

Không có nhận xét nào :