Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

REAL-TIME ELASTOGRAPHY in DETECTION of PROSTATE CANCER in PATIENTS with RAISED PSA LEVEL

Nghiên cứu thực hiện để đánh giá vai trò của siêu âm đàn hồi tức thì (real-time elastosonography, ES) trong phát hiện ung thư tiền liệt tuyến (prostate cancer, PCa) ở 50 bệnh nhân có gia tăng PSA và nhằm xác định khi nào ES được dùng để sinh thiết trúng đích (targeted biopsy). 50 bệnh nhân có gia tăng PSA được làm siêu âm qua ngã trực tràng (transrectal ultrasound, TRUS) và khám siêu âm đàn hồi ES. Hình ảnh ES được nén thích hợp và có yếu tố chất lượng hơn 50% được phân tích để tìm các vùng tuyến gia tăng độ cứng. Các dấu hiệu của ES tương ứng với thương tổn đích và sinh thiết lõi 10 và độ nhạy, độ đặc hiệu được tính cho mỗi bệnh nhân và mỗi sinh thiết lõi. ES cho thấy có độ nhạy và độ chuyên biệt lần lượt trên mỗi bệnh nhân là 91,7% và 86,8%, với tỉ lệ dương tính giả là 13%.


Độ nhạy và độ chuyên biệt trên mỗi sinh thiết lõi trúng đích của ES là 72,5% và 100% so sánh với 100% và 81% của nhóm sinh thiết lõi thường quy (systematic). Kết luận của nghiên cứu là kết hợp ES với TRUS đã làm tăng cường độ nhạy có ý nghĩa khi phát hiện prostate carcinoma ở bệnh nhân có tăng PSA. Tuy nhiên ES không thể phân biệt ung thư tiền liệt tuyến với viêm mạn tính. Việc sử dụng siêu âm đàn hồi ES để sinh thiết trúng đích cũng làm tăng cường độ chuyên biệt cho sinh thiết lõi thường quy.

Không có nhận xét nào :