Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Is ARFI image superior to B-mode image ?

Is ARFI image superior to B-mode image ?

Theo y văn, hình ARFI trong VTI giúp đánh giá tổn thương khu trú dễ hơn hình B-mode quy ước về:

- boundary definition

- echo contrast hơn mô lành, mô xơ hoá / mô ác tính (1)
Đối với tổn thương dạng nang (cystic) ở vú, hình ARFI có bright color và không đo được tốc độ sóng biến dạng (shear wave velocity, SWV) của dời chỗ ARFI (V= XX.Xm/s có nghĩa là nhỏ hơn 0m/s) (3) vì sóng biến dạng, khác với sóng siêu âm truyền theo chiều dọc, không truyền qua được chất dịch (và khí).Đối với tổn thương đặc lành và ác tính, hình ARFI của HCC có 3 kiểu bright (mềm), same color, darker (cứng) khi so với mô nền. Trong lô nghiên cứu của Hee-Jin Kwon và cs (2011) ở HCC trước và sau khi đốt nhiệt cao tần (radiofrequency ablation, RFA) có dạng: trước RFA, u thường cứng với nhiều mức độ, sau RFA u thường darker và không đo được SWV. U tái phát sau RFA thường brighter (mềm hơn), và có đường viền rõ không như hình B-mode, giúp RFA lần hai cho u HCC tái phát (2).

Về tổn thương lành và ác tính ở vú, hình ARFI ở VTI thường darker so với mô vú xung quanh, và lớn hơn hình B-mode tương ứng, với area ratio (do máy tính) lớn hơn 2.0 nếu ác tính và SWV cao. Trong trường hợp u lành tính, area ratio nhỏ hơn 1.2, tuy u lành vẫn darker mô vú xung quanh (3), và SWV thấp hơn ngưỡng.Vậy, u lành thường có hình ARFI darker hơn mô nền với SWV dưới giá trị ngưỡng, và không to hơn hình B-mode, trong khi u ác tính có hình ARFI darker, to hơn hình B-mode và SWV cao.

Qua 3 bài báo, đây chỉ là thu hoạch cá nhân ban đầu.

Về tạo hình ARFI trong viêm ruột thừa và viêm túi thừa đại tràng:


Trong viêm túi thừa đại tràng, đại tràng và túi thừa viêm và mô mỡ viêm tạo thành một khối có độ cứng hỗn hợp với các vùng mềm (bright color) và cứng (dark color) xen lẫn. Fecolith khó phân biệt, lẫn trong vùng bright color nên có vẻ không cứng.Trong viêm ruột dư cấp hình ảnh ARFI của ruột thừa viêm và mô mỡ viêm tách biệt rõ. Mô mỡ viêm có bright color (mềm) trong khi toàn bộ ruột thừa viêm có dark color (cứng). Nếu như vách ruột thừa viêm luôn cứng (dark), lòng chứa dịch có bright color với độ cứng kém hơn mô mỡ viêm. Kích thước ruột thừa viêm ở hình ARFI luôn lớn hơn hình B-mode.

Tốc độ đàn hồi vách ruột thừa viêm nhỏ hơn 2m/s.
VTI hình cắt ngang


VTI hình cắt dọc

Tài liệu tham khảo:
1. In vivo visualization of abdominal malignancies with acoustic radiation force elastography, B J Fahey, R C Nelson, D P Bradway, S J Hsu, D M Dumont and G E Trahey, Physics in Medicine and Biology Volume 53 Number 1.
2. Acoustic radiation force impulse elastography for hepatocellular carcinoma-associated radiofrequency ablation, Hee-Jin Kwon, Myong-Jin Kang, Jin-Han Cho, Jong-Young Oh, Kyung-Jin Nam, Sang-Yeong Han, Sung Wook LeeWorld J Gastroenterol 2011 April 14; 17(14): 1874-1878.
3. PRELIMINARY RESULTS OF ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) ULTRASOUND IMAGING OF BREAST LESIONS, WEI MENG, GUANGCHEN ZHANG, CHANGJUN WU, GUOZHU WU, YAN SONG, and ZHAOLING LU, Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 37, No. 9, pp. 1436–1443, 2011.

Không có nhận xét nào :