Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

COMPRESSIBILITY of THYROID MASSESTóm tắt


MỤC TIÊU : Nhằm đánh giá ấn khối tuyến giáp với đầu dò siêu âm bằng tay và để xác định liệu tính năng siêu âm này có thể được sử dụng để phân biệt tổn thương tuyến giáp lành tính với ác tính không.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP. Chúng tôi so sánh tiền cứu hình ảnh thu được khi ấn với đầu dò siêu âm và hình ảnh siêu âm không ấn của 180 khối tuyến giáp bệnh l‎‎‎‎í (51 ác tính, 129 lành tính) nhỏ hơn 2 cm ở 169 bệnh nhân (127 nữ, 42 nam; tuổi bình quân 51,2 năm). Kích thước (chiều trước sau và chiều ngang) và dạng (tỷ lệ kích thước trước sau - ngang) của các tổn thương đã được đo bằng cả hai tạo hình siêu âm không ấn và có ấn tại một máy tính trạm, và tính độ ấn (tỷ lệ trước sau-ngang của tạo hình không ấn trừ đi tỷ lệ trước sau-ngang trên hình có ấn). Độ ấn được phân tích để xác định mức kết hợp với kết quả mô bệnh học (lành tính so với ác tính) và các đặc tính của các khối tuyến giáp (thùy nào, vị trí thùy, halo, và thành phần). Khu vực dưới đường cong đặc trưng hoạt động nhận (AUROC) được sử dụng như là một chỉ báo về hiệu suất.KẾT QUẢ. Tỷ lệ bình quân trước sau-ngang của khối tuyến giáp trên hình siêu âm có ấn thấp hơn có ý nghĩa đáng kể so với hình không ấn (0,78 ± 0,28 vs 0,92 ± 0,30; p < 0,001). Độ ấn của khối lành tính lớn hơn tổn thương ác tính (0,19 ± 0,16 vs 0,05 ± 0,12; p < 0,001). Không có ý nghĩa thống kê giữa các kết hợp được xác định giữa độ ấn với các đặc tính khác của tổn thương. AUROC cho ấn khối tuyến giáp là 0,78. Với giá trị ngưỡng độ ấn nhỏ hơn 0,10 cho bệnh l‎í ác tính, độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác lần lượt là 72,5%, 72,9% và 72,8%.KẾT LUẬN. Ấn với đầu dò siêu âm là một tiêu chí hữu ích giúp phân biệt tổn thương tuyến giáp lành tính với ác tính.

Không có nhận xét nào :