Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

SonoLysis Therapy: Điều trị Stroke với Siêu âm

SONOLYSIS THERAPY: STROKE TREATMENT  with  ULTRASOUND

Royal Philips Electronics đã công bố một thỏa thuận hợp tác với ImaRx Therapeutics, Inc., một công ty AZ , Tucson, để nâng cao sự phát triển của một cách điều trị mới cho đột quỵ thiếu máu cấp tính. Như báo chí phát hành nói, chi nhánh "Philips' Medical System sẽ cung cấp thiết bị siêu âm và hỗ trợ kỹ thuật cho ImaRx trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu tiền lâm sàng. Mục tiêu của sự hợp tác là để xác định các thông số siêu âm tối ưu để sử dụng công nghệ độc quyền microbubble MRX-801 của ImaRx. " Công ty giữ kín về khả năng điều trị của microbubbles MRX-801, nhưng theo Securities Registration Statement (S-1) với SEC (của tất cả các nơi này), microbubbles đáp ứng nhanh siêu âm (ultrasound-responsive microbubbles) của công ty là chuỗi phân tử lipid   (lipid micelles).
Microbubbles MRX-801 là một một vỏ lipid có  công thức độc quyền chứa một khí biocompatible trơ. Kích thước submicron của microbubbles MRX-801 cho phép xâm nhập một cục máu đông, do đó khi siêu âm được dùng để mở rộng và co lại, hoặc tạo hốc (cavitation), có thể phá vỡ cục đông thành các hạt rất nhỏ. Sản phẩm đề cử này có tiềm năng điều trị rộng rãi các rối loạn mạch máu liên kết với cục máu đông.

Điều trị SonoLysis liên quan đến việc sử dụng microbubbles MRX-801 với siêu âm, nhưng không dùng thuốc tan cục máu (thrombolytic). Để điều trị với SonoLysis, MRX-801 microbubbles được tiêm tĩnh mạch, phân tán tự nhiên toàn cơ thể bao gồm vị trí của cục máu đông. Thiết bị siêu âm sau đó được dùng tại vị trí của cục máu đông, và năng lượng từ siêu âm làm cho microbubbles MRX-801 nở rộng và co lại mạnh hoặc tạo hốc. Sự tạo hốc này, cả làm vỡ cục máu về mặt cơ học lẫn nâng cao quá trình hòa tan cục đông tự nhiên của cơ thể. Khí phát từ MRX-801 microbubbles được xóa khỏi cơ thể sau đó chỉ đơn giản bằng cách thở ra, và vỏ lipid được xử lý như các chất béo khác trong cơ thể. Vì trị liệu SonoLysis không liên quan đến việc sử dụng thuốc thrombolytic và không có nguy cơ liên quan đến chảy máu, trị liệu SonoLysis có thể cung cấp những thuận lợi hơn điều trị hiện tại cho đột quỵ thiếu máu, trong đó mở rộng cửa sổ điều trị vượt ra ngoài ba giờ từ khởi đầu của triệu chứng và mở rộng điều trị sẵn có ở bệnh nhân chống chỉ định dùng thuốc thrombolytic do nguy cơ chảy máu. Chúng tôi chưa tiến hành bất kỳ thử nghiệm lâm sàng nào với microbubbles MRX- với siêu âm để điều trị cục máu mà không dùng loại thuốc thrombolytic. Chúng tôi ước tính rằng nếu được chấp thuận, hơn 200.000 bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu tại Mỹ có thể hội đủ điều kiện để điều trị SonoLysis mỗi năm.

Không có nhận xét nào :