Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ RUN / nucleus ventralis intermedius of thalamus

Nhân bụng trung gian của đồi thị=nhận nhiều phần các bó chiếu để phân biệt từ bán cầu tiểu não đối bên (qua cuống tiểu não trên) và cầu nhạt cùng bên; hầu như toàn bộ các nhân chiếu của vỏ não vận động.
Nhân bụng trung gian của đồi thị là mục tiêu của thủ thuật xác định trong không gian chuyên biệt để điều trị chứng run, ngoài cách dùng thuốc, như deep brain stimulation, conventional thalamotomy, và gamma knife thalamotomy.

MRI hướng dẫn siêu âm tập trung điều trị (dùng cho u não trước đây) chứng run là cách điều trị mới hơn hẵn gamma knife thalamotomy vì an toàn hơn (không tia xạ).

Siêu âm được tập trung vào nhân bụng trung gian của đồi thị. Để xác định mục tiêu đích, bệnh nhân phải vẽ những vòng xoắn. Bệnh nhân nam đầu tiên 74 tuổi bị run tay P 10 năm, không thể viết được tên mình. Khi bác sĩ chạm đúng target, tay bệnh nhân giảm run, và những vòng xoắn  được vẽ đẹp hơn. Lúc bấy giờ cường độ được tăng lên với hàng ngàn chùm siêu âm hội tụ lại để đốt huỷ mô bệnh là những tế bào gây run, gọi là tạo tổn thương. Tổn thương của bệnh nhân này chỉ có 4mm đường kính.

Máy sử dụng có tên ExAblate Neuro của InSightec Ltd, cung cấp năng lượng siêu âm tập trung để huỷ mô đích, và quá trình huỷ bằng nhiệt này được theo dõi bằng MRI.

Còn trong phòng hồi sức, bệnh nhân đã có thể cầm ly nước bằng tay P mà không đổ vãi. Sau 1 tháng tay bệnh nhân không bị tái phát run.

----------------------------
nucleus ventralis intermedius of thalamus= the composite middle third of the ventral nucleus receiving in its various parts distinctive projections from the contralateral half of the cerebellum (by way of the superior cerebellar peduncle) and the ipsilateral globus pallidus; nearly all parts of the nucleus project to the motor cortex.


Nucleus ventralis intermedius thalami, the relay of cerebellar afferences, is the target of stereotactians particularly for the improvement of tremor.
Focused Deep Brain Ultrasonography Promising for Essential Tremor (ET)
Megan Brooks, March 30, 2011

Magnetic resonance (MR)–guided focused ultrasonography has been successfully used to relieve a 74-year-old man's debilitating essential tremor (ET) affecting his dominant right hand.

Uncontrollable shaking left the patient unable to use his right hand for more than a decade. After MR-guided focused ultrasonography, "the tremor was gone," W. Jeffrey Elias, MD, a neurosurgeon at the University of Virginia (UVA) in Charlottesville, noted in an interview with Medscape Medical News. "In the recovery room, he used his right hand to drink from a cup without spilling," Dr. Elias added in a UVA-issued statement. The patient has now been followed up for 1 month and he "continues to do well," Dr. Elias said. His tremor has not returned.

The ultrasonography is focused on the ventralis intermedius nucleus of the thalamus. "This is a standard trimmer target; whether we use radiofrequency thalamotomy or thalamic deep brain stimulation, we target a similar place," Dr. Elias explained.

To find their target, the team had the patient draw spirals during the procedure. At first, his hand shook violently, but as the researchers honed in on their target, the shaking subsided and his spirals became smooth. At that point, they increased the sound waves to heat and destroy the tissue, a process called "lesioning," Dr. Elias said. This particular patient's lesion was 4 mm in diameter.

This therapy is delivered with the ExAblate Neuro system from InSightec Ltd. The device delivers focused ultrasound energy to the targeted site, and the thermal destruction is monitored in real time with MR imaging (MRI).

Currently available treatments for ET outside drug therapy include deep brain stimulation, conventional thalamotomy, and gamma knife thalamotomy.
An "advantage of this new procedure [previously used to treat brain tumors] compared to gamma knife is that there is no radiation involved and thus it seems to be a safer procedure," Dr. Moro said.
"It might be superior to gamma knife thalamotomy and thus be a good treatment for tremor patients who cannot have deep brain stimulation or do not want to have an invasive treatment," she added. Only time will tell. 
"By demonstrating that MR-guided focused ultrasound can safely and effectively treat tissue deep in the brain with great precision and accuracy, we will open the door for treating a variety of conditions, such as Parkinson's disease, brain tumors, and epilepsy.

Không có nhận xét nào :