Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

VÀI NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH KHẢO SÁT ARFI TỔN THƯƠNG U ĐẶC Ở GAN

VÀI NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH KHẢO SÁT ARFI TỔN THƯƠNG U ĐẶC Ở GAN:

BS NGUYỄN THIỆN HÙNG, Trung tâm Y khoa MEDIC Hoà Hảo, Tp HCM


1. SỐ BÀI CÔNG BỐ CÒN ÍT=

- 5 bài trên u gan các loại  chưa can thiệp

- 1 bài về HCC sau đốt RF

- Số ca từng loại u còn ít, HCC=25 ca, u mạch máu =35 ca, còn lại dưới 15 ca.


2. Ý KIẾN CÒN PHÂN TÁN=

- Chỉ 1 bài có giá trị ngưỡng phân biệt lành với ác tính với tốc độ ARFI=2m/s. 1 bài phân biệt u mạch máu với di căn gan=2,5m/s

- Hầu hết giá trị tốc độ ARFI của các u đặc ở gan có hiện tượng chồng lắp, không thể giúp phân biệt loại u và tính lành ác của u. Heide cho biết giá trị so sánh độ đàn hồi giữa u lành và u ác ở gan có kết quả thống kê yếu (p=0,28). Giá trị ARFI cao nhất ở HCC và thấp nhất ở vùng gan chưa thấm mỡ. Trong 81 trường hợp, giá trị ARFI đều cao ở u lành và u ác tính nên không cho phép phân biệt bằng giá trị độ đàn hồi ARFI (3). Trong khi đó, với 128 u gan (60 lành, 68 ác tính), giá trị VTQ trung bình của u gan ác tính là 3,14 m/s (average value 3,16 ± 0,80 m/s, range 1,17‒4,5 m/s), và lành tính là 1,35 m/s (average value 1,47 ± 0,53 m/s, range 0,74‒3,26 m/s), (P < 0,001). Với giá trị ngưỡng 2,22 m/s, độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác lần lượt là 89, 7%, 95,0%, và 92,2% (6).

- Về VTI= ít có mô tả. Có ý kiến cho là u ác tính và lành tính có darker color (cứng hơn) so với nền gan.Tài liệu tham khảo:

1/ Acoustic Radiation Force Impulse Elastography in Distinguishing Hepatic Haemangiomata from Metastases: Preliminary Observations, G Davies and M Koenen, The British Journal of Radiology, 84 (2011), 939–943.

2/ Acoustic radiation force impulse elastography for the evaluation of focal solid hepatic lesions: preliminary findings, Cho SH, Lee JY, Han JK, Choi BI. Ultrasound Med Biol. 2010 Feb;36(2):202-8. Epub 2009 Dec 16.

3/ Characterization of focal liver lesions (FLL) with acoustic radiation force impulse (ARFI) elastometry, Heide R, Strobel D, Bernatik T, Goertz RS., Ultraschall Med. 2010 Aug;31(4):405-9. Epub 2010 Jul 22.

4/Acoustic radiation force impulse elastography for hepatocellular carcinoma-associated radiofrequency ablation, Hee-Jin Kwon, Myong-Jin Kang, Jin-Han Cho, Jong-Young Oh, Kyung-Jin Nam, Sang-Yeong Han, Sung Wook Lee, World J Gastroenterol 2011 April 14; 17(14): 1874-1878.

5/ Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) ultrasound imaging of solid focal liver lesions, A. Gallotti , M. D’Onofrio , L. Romanini , V. Cantisani , R. Pozzi Mucelli , European Journal of Radiology, Volume 81, Issue 3 , Pages 451-455, March 2012.

6/ Usefulness of Acoustic Radiation Force Impulse Imaging in the Differential Diagnosis of Benign and Malignant Liver Lesions, Tian Shuang-Ming, Zhou Ping, Qian Ying, Chen Li-Rong, Zhang Ping, Academic Radiology,Volume 18, Issue 7 , Pages 810-815, July 2011.

Không có nhận xét nào :