Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

KHÁM TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI HÃY NHỚ ĐẾN SIÊU ÂM


Video 1: Normal lung slidingVideo 2: Pneumothorax with no lung sliding


Video 3: Lung point signKhông có nhận xét nào :