Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

LIVE 3 D ECHOCARDIO in MEDIC

Read Why Live 3 D EchoVideo Mitral Prothese
Video  Mitral Stenosis with LA thrombusVideo Aortic Prothese Dysfunction
Video ASD


Video Dissecting Aortic Aneurysm, supravalvular membrane


Những lợi thế định lượng 3D echo có thể được tóm tắt như sau (từ Why Live 3D Echo, Terry Hayes, BHMS, DMU, tham vấn lâm sàng huấn luyện):

Phân tích trực tiếp và giả định tự do khối LV  thể tích với khả năng để đánh giá chính xác thể tích trong các buồng tim
• Đánh giá định thời vùng (regional timing) và huyết động học để hỗ trợ trong lựa chọn và giám sát bệnh nhân suy tim phải qua đặt máy tạo nhịp bi-ventricular pacing
• Đo lường chính xác lỗ thông vách tim và liên quan cấu trúc giải phẫu bằng cách sử dụng tối ưu các mặt cắt giải phẫu
• Truy cập vào xem "tận mặt" toàn bộ hệ van tim nhằm đo chính xác các van teo (planimetry of stenotic valves)
• Khả năng đánh giá thể tích dòng phụt ngược và lỗ phụt trực tiếp hơn bằng cách sử dụng tạo hình dòng chảy màu 3D
  Doppler màu 3D trình bày hình dạng thực sự của vena contracta chính xác hơn
− 3D echo có thể được dùng để ước tính thể tích tâm thu (stroke volume) và cung lượng tim (cardiac output) và qua đó định lượng tốt hơn mức độ nặng của các tổn thương phụt ngược (regurgitant lesions)
− European Journal of Cardiology  mới đây đã đề nghị 3D echo là tiêu chuẩn vàng để đo diện tích lỗ van 2 lá
• Đánh giá chính xác hơn về diện tích van đặc biệt trong can thiệp như tạo hình van bằng bóng (balloon valvuloplasty) gây ra thay đổi huyết động học sẽ hiển thị các phương pháp khác như áp lực ½ thời gian không chính xác (Pressure ½ Time inaccurate)
Phân tích động lực học vòng van 2 lá và biến dạng trong suốt chu kỳ  tim
_______________________________________________________________
Công nghệ đầu dò của Philips

Không có nhận xét nào :