Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

VỀ CHỈ SỐ TĨNH MẠCH CỬA (PORTAL VENOUS INDEX)

Như vậy 2 chỉ số tĩnh mạch Cửa trên là một, trước đây được gọi chỉ số đập của tĩnh mạch Cửa.
Ngoài ra để khảo sát cao áp tĩnh mạch Cửa còn có chỉ số sung huyết (congestion index, CI) của tĩnh mạch Cửa.Xem PORTAL VEIN in CHRONIC HEPATITIS and CIRRHOSIS

Không có nhận xét nào :