Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

3D TEE for MITRAL VALVE DISORDERS

 

 
 
 

Supra Mitral Valvular Stenosis caused by Left Atrial Myxoma (video)

 
 

Không có nhận xét nào :