Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Low-field MRI versus Ultrasound in bone damage in MCP and MTP Rheumatoid Arthritis Joints


Low-field MRI versus ultrasound: which is more sensitive in detecting inflammation and bone damage in MCP and MTP joints in mild or moderate rheumatoid arthritis?

Không có nhận xét nào :