Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

AxoTrack Needle Guidance TechnologyAxoTrack can simplify a variety of procedures including PICC lines, arthrocentesis, cyst aspiration, fine needle aspiration/biopsy, nerve blocks and paracentesis.

 


Không có nhận xét nào :