Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

BÀI SOẠN SIÊU ÂM GIẢI PHẪU HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y KHOA TÂN TẠO

Các bạn có thể vào địa chỉ sau

https://sites.google.com/site/vietnameseultrasounddiagnosis/Home/giao-trinh-sieu-am?pli=1

hay theo link MEDIC VIETNAMESE ULTRASOUND DIAGNOSIS

để download các bài học về SIÊU ÂM GIẢI PHẪU HỌC như:

- TRIỆU CHỨNG HỌC SIÊU ÂM.
- CÁC MẶT CẮT SIÊU ÂM BỤNG CHẬU CƠ BẢN.
- CHI TRÊN.
- CHI DƯỚI.
- SIÊU ÂM ỐNG TIÊU HÓA.
- ĐỊNH HƯỚNG MẶT CẮT [ULTRASOUND SECTIONAL VIEWS] VÀ ĐỊNH HƯỚNG HÌNH SIÊU ÂM (IMAGE ORIENTATION].


- SIÊU ÂM TRẬT KHỚP HÔNG BẨM SINH [LOẠN SẢN KHỚP HÔNG DDH], LƯỢC SỬ SIÊU ÂM và các bài khác xin xem trong mục lục của trang bài soạn về siêu âm chẩn doán (http://nguyenthienhung.com).

_________________________________________

Orienting in Transabdominal Studies 

There are two primary orientations of the transducer in relation to the patient when performing ultrasound studies. 

 @ Transverse - perpendicular to the long axis of the patient, 

 @ and longitudinal - parallel to the long axis of the patient. 

The top of the monitor always corresponds to what is closest to the transducer, while the bottom of the monitor corresponds to tissues that are farther away.

It is important to determine which side of the transducer corresponds to the left side of the monitor, and which side corresponds to the right side of the monitor.

When the transducer is held in a transverse orientation, images of the patient's anatomy are taken in the axial plane. The left side of the monitor should display structures on the patient's right side, and the right side of the monitor should display the patient left. This is the same as a properly oriented radiograph.
When the transducer is held in a longitudinal orientation, images of the patient's anatomy appear in the sagittal plane. The left side of the monitor should display more cranial tissues, and the right side of the monitor displays more caudal structures.Không có nhận xét nào :