Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

ULTRASOUND ANATOMY of LUNG and UPPER RESPIRATORY TRACT

For Medical Tan tao University students.

Xin vào địa chỉ sau để download (PDF file)

https://sites.google.com/site/vietnameseultrasounddiagnosis/Home

Không có nhận xét nào :