Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN HẠT GIÁP

Download for Rago  and Asteria criteria

Added elastography value for characterizing thyroid nodules

Không có nhận xét nào :