Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

ARFI of FATTY LIVER and DIABETIC LIVER @ MEDIC CENTER

ABSTRACT:

Using Fibroscan 502 TOUCH and ARFI SIEMENS S2000 for evaluation of fatty liver infiltration and diabetic liver on 84 patients we realized that CAP could detect quantitatively fatty composition with high values of CAD in liver, but Fibroscan and ARFI had low values of SWE speed.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Dùng siêu âm đàn hồi gồm Fibroscan 502 Touch và ARFI SIEMENS S 2000 cùng lúc để đánh giá gan thấm mỡ (fatty liver infiltration)  và gan bệnh nhân tiểu đường để khảo sát gan thấm mỡ và gan bệnh nhân tiểu đường ở người Việt nam.

Chúng tôi thực hiện 2 kỹ thuật Fibroscan (EchoSense) và ARFI Siemens cùng lúc trên 84 bệnh nhân gan thấm mỡ với hơn 1/3 bệnh nhân tiểu đường type 2, tuổi từ 20-55.

PHƯƠNG PHÁP-ĐỐI TƯỢNG

Thiết kế nghiên cứu cắt ngang, mô tả. 


Dùng siêu âm B-mode phát hiện và phân loại gan thấm mỡ  S1, S2, S3, và dựa vào thông số hóa sinh (triglycerid, cholesterol, lipid máu, ALT, HbA1c, tiểu cầu). Sau đó bệnh nhân được làm FibroScan và định lượng CAP [ độ nhiễm mỡ gan dựa trên “thông số giảm âm được kiểm soát” (Controlled Attenuation Parameter: CAP) bằng cách tính toán từ tín hiệu siêu âm trong phép đo độ cứng].Phần khảo sát ARFI gan thấm mỡ được làm sau phần khảo sát gan bằng B-mode.

KẾT QUẢ của thăm dò như trong bảng sau:


BÀN LUẬN


tương hợp không đồng đều giữa đánh giá siêu âm B-mode (S1,2,3) C A P của Fibroscan.
KẾT LUẬN:

1/ CAP của FIBROSCAN giúp định lượng mỡ trong gan  không cần phải sinh thiết.
2/ Tích tụ mỡ trong gan vẻ không làm tăng độ cứng   gan do đó không làm tăng tốc độ đàn hồi sóng biến dạng.

Đây chỉ là số liệu ban đầu, cần thực hiện với mẩu chọn lớn hơn.  CAP của FibroScan  giúp đánh giá định lượng mức độ gan thấm mỡ mà không phải sinh thiết gan, trong khi transient elastography của Fibroscan và máy siêu âm Siemens khảo sát độ đàn hồi của gan thấm mỡ với kết quả tương đương nhau, với tốc độ sóng biến dạng trong gan thấm mỡ không tăng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
Geoffrey C. Farrell, Arthur J. McCullough and Christopher P. Day: Non-Alcoholic Fatty liver Disease, Wiley-Blackwell, 2013.
Ioan Sporea, Ruxandra Mare, Raluca Lupușoru, Alexandra Sima, Roxana Șirli, Alina Popescu, Romulus Timar: Liver Stiffness Evaluation by Transient Elastography in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Ultrasound-proven Steatosis, J Gastrointestin Liver Dis, June 2016 Vol. 25 No 2: 167-174.
Yin-Yan Li, Xue-Mei Wang, Yi-Xia Zhang, Guo-Cheng Ou:Ultrasonic elastography in clinical quantitative assessment of fatty liver, World J Gastroenterol 2010 October 7; 16(37): 4733-4737.

Không có nhận xét nào :