Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

SIÊU ÂM ĐÀN HỒI ĐỘNG MẠCH CẢNH

SIÊU ÂM ĐÀN HỒI ĐỘNG MẠCH CẢNH
DIRK-ANDRE CLEVERT

Stroke là nguyên nhân gây chết thứ ba sau nhồi máu cơ tim và ung thư.
Xơ vữa động mạch có thể tác động chính mạch máu nội sọ; 88% bệnh nhân mù đột ngột do lấp mạch [amaurosis fugax] hoặc tai biến thiếu máu bán cầu não thoáng qua đều có bệnh vữa xơ động mạch ở chỗ chia đôi động mạch cảnh.
Vào khoảng 25-50% các loại tai biến là do mảng xơ vữa động mạch cảnh mất ổn định và khoảng 80% các tai biến là thiếu máu não.
Điều trị hẹp động mạch cảnh trong cần phân biệt chẩn đoán trước can thiệp là hẹp mức độ cao, giả tắc và tắc.
Những kết quả của  NASCET và ECST cho thấy bênh nhân hẹp mức độ cao 70-90% động mạch cảnh trong  có triệu chứng được lợi khi làm carotid endarterectomy [CEA], theo guidelines của AHA và EC của ACAS, CEA cũng là phương thức được chọn để điều trị bệnh nhân hẹp  ICA mức cao không triệu chứng.
Tuy nhiên khi làm surgical endarterectomy hoặc đặt stent động mạch cảnh để làm giảm nguy cơ stroke, có 3-9% bệnh nhân qua can thiệp này phải bị stroke hoặc chết do biến chứng điều trị. Bệnh nhân đặt stent có  biến chứng nguy cơ cao hơn làm endarterectomy.
Phương pháp đánh giá bệnh lý động mạch cảnh không xâm lấn là Doppler màu và phổ cho đoạn ngoài sọ. Nhưng Doppler có các hạn chế và không thể đánh giá đầy đủ khi phân biệt hẹp nặng với tắc hoàn toàn khi Duplex Doppler không tối hão.
Hiện nay chỉ có vài bài báo được in về phân tích đo đạc  tissue strain trong bệnh lý mạch máu. 


Dịch từ Atlas of Elastosonography, D-A CLEVER et al, © Springer Intern Publ. Switzerland 2017.

ĐỌC THÊM:

Shear Wave Elastography May Be Superior to Grayscale Median for the Identification of Carotid Plaque Vulnerability: A Comparison with Histology, F. Ozkan, D. Ozel, B. D. Ozel


  
... The authors report that shear wave elastography (SWE) findings regarding plaque stiffness may be used to help identify vulnerable plaque [1]. However, they found that there is a large overlap in Young’s Modulus values between stable and unstable plaques and this indistinctness requires attention to the interpretation of the ultrasound measurements for evaluating patients in routine clinical practice.
Because of the prominent role of carotid plaque in stroke incidence, their biomechanics have attracted significant scientific interest. There are several reports in the literature regarding the use of different methods to determine properties of plaque components [2] [3] [4]. In these methods, viscoelasticity is one of main parameters for clearly characterizing atherosclerotic plaques [2] [3] [4]. Elastography imaging is a novel ultrasound technique for quantifying tissue elasticity. However, studies have generally focused on the elastic properties of tissue, not on the viscosity [5]. Moreover, it has been claimed that if viscosity is not regarded, measurements of stiffness can be biased, and the results may be greater than the real values [6] [7]. Therefore, it is essential that viscosity be measured in order to fully characterize atherosclerotic plaques.
Garrard et al. could easily have analyzed the viscosity parameters of the atherosclerotic plaques because in a recent study, the viscosity in the liver was measured using post-processing techniques and the same ultrasound imaging system as Garrard et al. (Aixplorer, Supersonic Imagine, Aix-en-Provence, France) [8]. We believe that the large overlap in Young’s Modulus might be decreased by adding viscosity measurements.

Shear wave elastography imaging of carotid plaques: feasible, reproducible and of clinical potential

Kumar V Ramnarine, James W Garrard , Baris Kanber , Sarah Nduwayo , Timothy C Hartshorne and Thompson G Robinson

Abstract

Background: Shear Wave Elastography (SWE) imaging is a novel ultrasound technique for quantifying tissue elasticity. Studies have demonstrated that SWE is able to differentiate between diseased and normal tissue in a wide range clinical applications. However its applicability to atherosclerotic carotid disease has not been established.
The aim of this study was to assess the feasibility and potential clinical benefit of using SWE imaging for the assessment of carotid plaques.

Methods: Eighty-one patients (mean age 76 years, 51 male) underwent greyscale and SWE imaging. Elasticity was quantified by measuring mean Young’s Modulus (YM) within the plaque and within the vessel wall. Echogenicity was assessed using the Gray-Weale classification scale and the greyscale median (GSM).

Results: Fifty four plaques with stenosis greater than 30% were assessed. Reproducibility of YM measurements, quantified by the inter-frame coefficient of variation, was 22% within the vessel wall and 19% within the carotid plaque. Correlation with percentage stenosis was significant for plaque YM (p = 0.003), but insignificant for plaque GSM (p = 0.46). Plaques associated with focal neurological symptoms had significantly lower mean YM than plaques in asymptomatic patients (62 kPa vs 88 kPa; p = 0.01). Logistic regression and Receiver Operating Characteristic (ROC) analysis showed improvements in sensitivity and specificity when percentage stenosis was combined with the YM (area under ROC = 0.78).

Conclusions: Our study showed SWE is able to quantify carotid plaque elasticity and provide additional information that may be of clinical benefit to help identify the unstable carotid plaque.

Không có nhận xét nào :