Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

USING A B V S for RHEUMATOID ARTHRITIS

Tóm tắt:Máy Siêu âm khối vú tự động ABVS có thể phát hiện viêm bao hoạt dịch, viêm bao gân và ăn mòn xương với đồng thuận của siêu âm khớp mUS trong viêm khớp dạng thấp ở bàn ngón.

Không có nhận xét nào :