Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

PoCUS MEDIC:Foreign Body [Thorn # 02mm]

Thôn Dakrong.
Bé trai 10 tuổi . Mủ dưới da bàn chân. Siêu âm thấy có dị vật d# 2mm.
Xử trí: rạch da lấy dị vật tại chỗ, gai.

PoCUS MEDIC detected a 2mm foreign body in an abscess of left subcutaneous forefoot of a 10 year-old young boy.
Management: Removed right away a thorn in place.
Why does it need an abscess evaluation by ultrasound?
- to differentiate abscess from cellulitis.
- to find out a foreign body in an abscess.
- to use appropriate antibiotics in case of cellulitis.

Không có nhận xét nào :