Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

ONSD and Increased Intracranial Pressure

Siêu âm qua nhãn cầu để đo đừơng kính bao dây thần kinh thị giác, cách củng mạc 3 mm, là phương pháp phát hiện tăng áp nội sọ hiệu quả nhanh, chính xác, dễ thực hiện và không xâm lấn. Bài tổng quan này kết luận tiềm năng của siêu âm đo bao dây thần kinh thị giác (ONSD) sau nhãn cầu trong lâm sàng tăng áp nội sọ.

ĐO ĐK DÂY TK THỊ GIÁC SAU NHÃN CẦU TIÊN ĐOÁN TĂNG ÁP NỘI SỌ

TĂNG ÁP NỘI SỌ: SIÊU ÂM ĐO ONSD


Không có nhận xét nào :