Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

BIRADS-5 GIẢI PHẪU BỆNH KHÔNG UNG THƯ

BIRADS-5 GIẢI PHẪU BỆNH KHÔNG UNG THƯ
Hương Giang-Bình Minh soạn, 17 trang.

Download
https://www.slideshare.net/hungnguyenthien/birads-5-non-cancer-dr-bnh-minh-dr-hng-giang

  Kể từ năm 2003 các tổn thương vú được mô tả và xếp loại theo BIRADS® bao gồm BIRADS® - Mammography, BIRADS® - Ultrasound và BIRADS® - MRI. Theo qui ước thì sẽ chọn xếp loại nặng nhất cho tới lúc có được đánh giá cuối cùng . Tuy nhiên ngay cả khi đánh giá cuối cùng là BIRADS®  5 [ung thư] thì vẫn còn khả năng lành tính, khoảng 5% . Một số  bệnh lý lành tính có hình ảnh học giống ung thư được trình bày chi tiết dưới đây , bao gồm sẹo nan hoa (radial scar), bệnh tuyến xơ hóa (sclerosing adenosis), bệnh vú xơ hóa do đái tháo đường (diabetic fibrous breast disease), viêm vú mạn tính gồm hoại tử mỡ (fat necrosis) và lao vú.KẾT LUẬN CHUNG 

             1/ Như vậy tổn thương vú có đặc điểm hình ảnh học điển hình ung thư cũng không chắc là ung thư. Tiêu chuẩn vàng chẩn đoán hoặc chứng cứ y học là giải phẫu bệnh. Tuy nhiên, cách lấy mẫu sẽ quyết định độ chính xác của kết quả giải phẫu bệnh. Phương pháp nào sẽ được lựa chọn: sinh thiết lõi-kim, VABB, sinh thiết một phần, sinh thiết trọn. Lựa chọn phương pháp nào còn phụ thuộc vào trang thiết bị sẵn có của từng đơn vị và nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu của từng đơn vị.
             2 / BIRADS- 5 không ung thư  cho thấy chẩn đoán ung thư dựa trên quan sát đại thể không còn được chấp nhận. RS, bệnh lý vú xơ hóa do tiểu đường và lao vú về mặt đại thể rất giống ung thư, và để chẩn đoán xác định thì không nhất thiết phải cắt rộng.
             3 / Đôi khi câu trả lời cho những thắc mắc của chẩn đoán hình ảnh không nằm trong sách hình ảnh học mà trong sách giải phẫu bệnh. Như vậy bác sỹ CĐHA cần có thêm kiến thức giải phẫu bệnh.
             4/  Ngay cả khi kết quả hình ảnh học là BIRADS -5 nhưng vẫn có 5% là lành tính.
             5 / BIRADS- 5 là một cách trốn tránh của bác sỹ để cho bệnh nhân khỏi thắc mắc. Phần lớn , nguyên nhân rơi vào thay đổi sợi bọc. Bệnh lý thay đổi sợi bọc là một phức hợp có nhiều dạng hình ảnh, nhiều kiểu triệu chứng , trên thực hành  có rất nhiều trường hợp là lá chắn khi bác sỹ chưa chẩn đoán được  chính xác bệnh.
             6/ Chẩn đoán thay đổi sợi bọc tại một thời điểm là thùng rác hay lá chắn nếu mình chưa chẩn đoán chính xác, chưa biết phân loại vào nhóm nào.
             7 / Như vậy qua bệnh lý này bác sỹ CĐHA luôn dùng tripple test (lâm sàng- hình ảnh học- giải phẫu bệnh) để chẩn đoán bệnh.

Không có nhận xét nào :