Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

Poc U S and COVID-19
Confluent B-lines tạo nên WATERFALL SIGN [dấu thác nước] tương đồng với dấu LIGHT BEAM [chùm sáng] hay shining white lung= phổi trắng sáng.
Thất P giãn nếu không do suy tim là dấu tiên lượng hiện tượng hypercoagulation ở bệnh nhân nhiễm COVID-19
Thất T mất chức năng ở 1/3  bệnh nhân myocarditis và cardiogenic shock, pericarditis 
acute myocardial infarctions {www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7847790/pdf/jcvi-29-60.pdf}

 

Không có nhận xét nào :