Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

Siêu âm Phổi MEDIC có LUS SCORING đánh giá và theo dõi tiến triển


Bảng ghi kết quả khám LUS có ghi nhận Oxymeter xung cùng lúc 


Bảng phân loại A B C D tổn thương phổi 


 


Thang điểm LUS đánh giá tình trạng mất thông khí lúc khám và tái thông khí cho các lần khám sau


Không có nhận xét nào :