Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

U THẬN AML XÂM LẤN TĨNH MẠCH THẬN và TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI

Từ Aggressive renal angiomyolipoma extending into the renal vein and inferior vena cava — an uncommon entity, S BAKSHI,  K VISHAL, V KALIA,  and J S GILL, The British Journal of Radiology, 84 (2011), 166–168.
DOI: 10.1259/bjr/98449202

U AML thận được nhìn nhận là tổn thương hamartoma lành tính mà không có tiềm năng ác tính rõ ràng. Tuy nhiên đôi khi u có thể ở ngoài thận/cạnh thận. Hiếm khi tổn thương có biểu hiện xâm lấn khi phát triển trong tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới. Sau đây là một trường hợp u AML thận có phát triển trong tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới với bằng chứng của siêu âm, CT và MRI.

Không có nhận xét nào :