Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY from APLIO 500 TOSHIBA on LIVER FIBROSIS

DOWNLOAD FULLTEXT
http://www.toshiba-medical.eu/eu/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/WP_MOIUS0074EA_Iijima_2014-09.pdfKhông có nhận xét nào :