Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

ARFI CÁC TUYẾN BỌT VÀ TUYẾN GIÁP ở MEDIC CENTER

ARFI CÁC TUYẾN BỌT và TUYẾN GIÁP ở MEDIC CENTER
  

Gần đây siêu âm đàn hồi bắt đầu được áp dụng vào lâm sàng để khảo sát u, bệnh tự miễn và bệnh nhiễm trùng của tuyến giáp và các tuyến bọt.


Những khảo sát riêng lẽ về siêu âm đàn hồi của  tuyến giáp và các tuyến bọt ghi nhận không có khác biệt theo tuổi và phái tính ở người trưởng thành. Tuy nhiên khảo sát siêu âm đàn hồi tuyến giáp và các tuyến bọt trong điều kiện bình thường và khảo sát  cùng lúc và trên cùng người được khám thì chưa có thông tin.

 Chúng tôi có ý định:


1/ tìm tương quan độ sinh echo của tuyến giáp và các tuyến bọt.
2/ tìm khác biệt giữa sinh echo tuyến giáp và tuyến mang tai trên cùng cá thể.

3/ định lượng độ đàn hồi tuyến giáp và các tuyến bọt .

Qua khảo sát 68 [34 nam, 34 nữ] cá nhân cùng lúc tuyến giáp và các tuyến bọt trong tình trạng khỏe mạnh, chúng tôi có kết quả như sau :


Giá trị trung bình vận tốc của sóng biến dạng ở mô tuyến giáp là = 1,58 ± 0,17m/s [ở nghiên cứu của NPB Quân và cs là:1,47 ± 0,41 m/s. Không có sự khác biệt vận tốc này với nhóm tuổi, nhưng có khác biệt với giới (p nhỏ hơn 0,05)].

Giá trị trung bình vận tốc của sóng biến dạng ở mô tuyến dưới hàm bình thường là 1,47± 0,015m/s [ ở nghiên cứu của AF Badea là =1,82 ± 0,41m/s cho cả 2 tuyến P và T].

Giá trị trung bình vận tốc của sóng biến dạng ở mô tuyến mang tai bình thường là 1,42 ± 0,015m/s  so với 1,54 ± 0,6 m/s ở nghiên cứu của I.Badea].

Khác biệt về độ đàn hồi tuyến giáp bình thường và các tuyến mang tai và dưới hàm không có ý nghĩa thống kê ( p nhỏ hơn 0,0001).
Tài liệu tham khảo chính:

Nguyễn Phước Bảo Quân, Nguyễn Hữu Thịnh: Bước đầu nghiên cứu siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp ở người bình thường bằng phương pháp tạo hình và đo vận tốc sóng biến dạng qua kỹ thuật ARFI

Alexandru Florin Badea, Attila Tamas Szora, Elisabeta Ciuleanu, Ioana Chioreanu, Grigore Băciuţ, Monica Lupşor Platon, Radu Badea: ARFI quantitative elastography of the submandibular glands. Normal
measurements and the diagnosis value of the method in radiation submaxillitis.


Iulia Badea, Attila Tamas-Szora, Ioana Chiorean, Maria Crisan, Elisabeta Ciuleanu, Grigore Baciut, Mindra Badea: Acoustic Radiation Force Impulse quantitative elastography: a new  noninvasive technique for the evaluation of parotid glands.  A preliminary study in controls and in patients with irradiated nasopharyngeal carcinoma.

Không có nhận xét nào :