Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

MEDIC THAM DỰ 12th AFSUMB 2016, KYOTO JAPAN


Gồm 2 posters, download theo link=

arfi-on-adult-hydronephrosis

arfi-on-testes-medic-center

và  6 posters khác,
cùng 2 oral presentations về CAD và ARFI khối u vú do Dr Phan Thanh Hải Phượng báo cáo tại hội nghị lần thứ 12 của Asian Federation of Society for Ultrasound in Medicine and Biology [AFSUMB]  (27-29/5/2016) tại Kyoto.


Dr Ngân Châu báo về: Đúng 17h30 ngày 28/5 họ đi chấm poster. Mỗi poster đều phải trình bày, mỗi khu vực có 1 ông thầy đi kèm 1 technician, trình bày xong họ hỏi mình cũng nhiều ạ. Ông GS nói ổng ko có kinh nghiệm về ARFI. Bác sĩ Tài trình xong poster ổng còn quay qua kiếm số ARFI thận bên poster con, rồi nói ổng nhớ mah, vậy là Testis mềm hơn thận :D.


Sáng 29/5  Dr Phan Thanh Hải Phượng trình bày thành công 2 báo cáo miệng.
Không có nhận xét nào :