Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

MEDIC THAM DỰ 12th AFSUMB 2016, KYOTO JAPAN


Gồm 2 posters, download theo link=

arfi-on-adult-hydronephrosis

arfi-on-testes-medic-center

và  6 posters khác,
cùng 2 oral presentations về CAD và ARFI khối u vú do Dr Phan Thanh Hải Phượng báo cáo tại hội nghị lần thứ 12 của Asian Federation of Society for Ultrasound in Medicine and Biology [AFSUMB]  (27-29/5/2016) tại KyotoSáng 29/5  Dr Phan Thanh Hải Phượng trình bày thành công 2 báo cáo miệng.
Không có nhận xét nào :