Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Vai trò siêu âm SMI trong chẩn đoán u gan và theo dỏi điều tri

DOWNLOAD theo link

vai-tr-siu-m-smi-trong-chn-on-u-gan-va-theo-di-iu-tr
vai tro sieu am SMI trong chan doan u gan va theo doi dieu tri


Vai Trò Của Siêu Âm Tạo hình Vi mạch SMI
(Superb Micro-Vascular Imaging)
Trong Bệnh Lý Mạch Máu

I.                   Đặt Vấn Đề:

Số lượng bệnh nhân khám siêu âm mạch máu ngày càng nhiều. phát hiện bệnh lý mạch máu và đánh giá huyết động chính xác là cần thiết cho lập kế hoạch điều trị.
Với những tổn thương hẹp động mạch hay huyết khối tĩnh mạch, vai trò của siêu âm Doppler trong khảo sát tái tưới máu của huyết khối và đánh giá tính không ổn định của mảng xơ vữa được đặt ra. Điều này đòi hỏi phát hiện những mạch máu nhỏ, lưu lượng dòng chảy thấp mà không sử dụng chất cản âm.
Với các mode siêu âm màu đã có ở các thế hệ máy trước đây như siêu âm màu thường qui (Color Doppler), siêu âm màu năng lượng (Power Doppler) và siêu âm màu dòng chảy động (Advance Dynamic flow) đã giúp đánh giá sự phân bố mạch máu ngoại biên. Tuy nhiên hạn chế của các mode siêu âm màu kể trên là khó khảo sát những mạch máu nhỏ có lưu lượng dòng chảy thấp và dễ bị xảo ảnh do chuyển động (motion artifact) gây ra.

II.                Kỹ Thuật SMI (Superb Micro – Vascular Imaging)

Với kỹ thuật SMI đã khảo sát được những mạch máu rất nhỏ, có dòng chảy thấp, tỉ lệ khung ảnh và độ nét cao, giảm được xảo ảnh gây ra chuyển động mô, có thể tạo hình mạch máu nhỏ hơn với tốc độ dòng chảy thấp hơn mà không dùng chất cản âm. Ưu điểm này hứa hẹn là  kỹ thuật mới vô cùng hữu ích trong việc đánh giá sự phân bố mạch máu trong các tổn thương bướu, đánh giá tái tưới máu huyết khối, đánh giá tân sinh mạch trong mảng xơ vữa không ổn định.
SMI phân biệt được tín hiệu màu ngoại lai (do motion artifact), lọc chính xác tín hiệu mạch máu rất nhỏ.

SMI bao gồm 2 mode:
           SMI màu (cSMI): mạch máu tín hiệu thấp phổ màu.
           SMI trắng-đen (mSMI): hình ảnh mạch máu độ nhạy cao hơn, nổi bật hơn do xóa tín hiệu nền.

III.             Ứng Dụng Của SMI

1.     Khảo sát tân sinh mạch trong mảng xơ vữa động mạch cảnh

Mảng xơ vữa (MXV) động mạch cảnh gây ra 30% các ca đột quỵ, không phải do hẹp động mạch nhưng do bong MXV không ổn định. Y văn khuyến cáo nên xem xét tính không ổn định của MXV khi đánh giá nguy cơ đột quỵ. Ngoài đánh giá độ hẹp lòng mạch cảnh, cần xem xét các yếu tố khác như xuất huyết trong MXV, tân sinh mạch trong mảng và lớp vỏ xơ mỏng có thể giúp cải thiện phân tầng nguy cơ và kết cục của người bệnh.
Các kỹ thuật siêu âm không cản quang hiện nay chưa tối ưu trong đánh giá MXV không ổn định. Ngay cả CTA chỉ đánh giá được độ hẹp, mà không đánh giá được MXV không ổn định. Kỹ thuật SMI có thể nhận diện tín hiệu chuyển động ngoài dòng máu và tách khỏi tín hiệu Doppler. Đặc tính này làm SMI thu nhận được hình các dòng chảy chậm mà bị loại bỏ bởi độ lọc thành của Doppler thường qui. 
0
1
2
3
Siêu âm

Không có dòng chảy bên trong MXV
Dòng chảy nhỏ chỉ nhìn thấy trên SMI
Nhiều vị trí có dòng chảy nhìn thấy bằng SMI và dòng chảy nhỏ nhìn thấy trên Doppler năng lượng
Dòng chảy ưu thế nhìn thấy trên SMI và Doppler năng lượng
Bệnh học
Không có dòng chảy bên trong MXV
Vài dòng chảy nhỏ được nhìn thấy trong MXV
Mạch máu nhỏ và 1-2 mạch máu lớn hơn trong MXV
Nhiều mạch máu lớn và nhỏ trong MXV
Bảng  phân độ tân sinh mạch theo hình ảnh siêu âm và kết quả mô học của MXV.Khảo sát mốt số trường hợp tại Medic2.      Khảo sát tái tưới máu trong huyết khối, đánh giá hiệu quả xơ hóa tĩnh mạch hiển lớn sau can thiệp nội mạch


Với tính năng làm giảm xảo ảnh do chuyển động, và cho phép tạo hình dòng chảy tốc độ thấp, độ tương phản âm giữa huyết khối và dòng chảy xung quanh giúp nhìn rõ huyết khối tĩnh mạch khi làm trên SMI so với B-mode và Doppler màu truyền thống. SMI là một phương tiện hữu ích đánh gía huyết khối, nhất là trong giai đoạn sớm sau khi hình thành huyết khối, để phác họa kích thước và chiều dài huyết khối. Với huyết khối đang điều trị, SMI giúp đánh giá dòng chảy tái thông với độ nhạy tốt hơn so Doppler màu qui ước.


Khảo sát tại Medic:

   Đánh giá huyết khối bám thành trong phình động mạch chủ bụng và biến chứng rò sau stent graft động mạch chủ bụng.IV.          Kết Luận:

Thách thức về mặt lâm sàng tồn tại trong việc phát hiện những mạch máu nhỏ, lưu lượng dòng chảy thấp mà không sử dụng chất cản âm.  Trong điều kiện đó, kỹ thuật SMI ra đời, với những tính năng như tạo được hình ảnh dòng chảy tốc độ thấp, độ phân giải cao, hạn chế tốt xảo ảnh do chuyển động, tốc độ khung hình cao. Nhất là kỹ thuật này có thể tạo hình mạch máu nhỏ hơn với tốc độ dòng chảy thấp hơn mà không dùng chất cản âm. Với những ưu điểm này, kỹ thuật mới hứa hẹn nhiều  tiềm năng trong sử dụng đánh giá tái tưới máu.

Tài liệu tham khảo


1. Tokodai K, Miyagi S, Nakanishi C, Hara Y, Nakanishi W, Miyazawa K, Shimizu K, Goto M, Kamei T, Unno M. The utility of superb microvascular imaging for monitoring low-velocity venous flow following pancreas transplantation: report of a case. J Med Ultrason (2001). 2018 Jan;45(1):171-174

2. Oura KKato TOhba HTerayama Y. Evaluation of Intraplaque Neovascularization Using Superb Microvascular Imaging and Contrast-Enhanced Ultrasonography. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 Sep; 27(9):2348-2353

3. Hagiwara YSasaki RShimizu TSoga KHatada CMiyauchi MOkamura TSakurai MAkiyama HHasegawa Y. The utility of superb microvascular imaging for the detection of deep vein thrombosis. J Med Ultrason (2001). 2018 Oct;45(4):665-669

4. Canon Medical.  Ultrasound Clinical Case Study Portal Vein Thrombosis
5. Marcin Gabriel, Jolanta Tomczak, Magdalena Snoch-Ziółkiewicz, Łukasz Dzieciuchowicz, Ewa Strauss, Katarzyna Pawlaczyk, Dorota Wojtusik, Grzegorz Oszkinis. Superb Micro-vascular Imaging (SMI): a Doppler ultrasound technique with potential to identify, classify, and follow up endoleaks in patients after Endovascular Aneurysm Repair (EVAR)Abdom Radiol (NY) 2018; 43(12): 3479–3486Không có nhận xét nào :