Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

Vascular Ultrasound and Multiparametric Ultrasound


Siêu âm có truyền thống được coi là phương thức tạo hình đầu tiên để sàng lọc, đánh giá chẩn đoán và điều trị theo dõi và tiến triển bệnh lý mạch máu, bao gồm cả động mạch và tĩnh mạch cả hệ thống. Dù có bản chất dung nạp tốt, tính sẵn sàng rộng và chi phí thấp, trên tất cả, siêu âm có lợi thế là cung cấp cho bác sĩ những thông tin lâm sàng quan trọng liên quan đến bệnh nội mạch và bệnh ngoài mạch. Siêu âm có tiềm năng không chỉ mô tả giải phẫu các mô mà còn để tiếp cận chức năng sinh lý  bằng cách đánh giá đặc điểm lưu lượng máu trong thời gian thực..

Vai trò cơ bản của siêu âm thậm chí còn mở rộng với việc giới thiệu các kỹ thuật mới như siêu âm với chất tăng cường tương phản, siêu âm đàn hồi mô và siêu âm 3D và kết hợp vào thực hành lâm sàng. Mục đích của tổng quan này là trình bày và thảo luận một số tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực siêu âm mạch máu nhằm minh họa cách thức áp dụng siêu âm đa năng [multiparametric] vào thực hành lâm sàng hàng ngày nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Bệnh lý và các ứng dụng được thảo luận bao gồm bệnh động mạch cảnh và động mạch chủ, tĩnh mạch cửa và bất thường tĩnh mạch ngoại vi.


Máy siêu âm với công nghệ hiện đại tích hợp  đã làm cho việc áp dụng siêu âm với chất 
tăng cường tương phản, đàn hồi mô  và siêu âm 3D với các tùy chọn khả thi, sẵn sàng 
đóng góp vào hiệu suất chẩn đoán của kỹ thuật siêu âm.

Không có nhận xét nào :