Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐÀN HỒI GAN của HIỆP HỘI SIÊU ÂM ÂU CHÂU EFSUMB

HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐÀN HỒI GAN  của HIỆP HỘI SIÊU ÂM ÂU CHÂU EFSUMB 2017

LIVER ELASTOGRAPHY_ EFSUMB GUIDELINES 2017

PLS DOWNLOAD FULLTEXT THEO LINK


  • http://www.umbjournal.org/article/S0301-5629(15)00220-3/pdf

Không có nhận xét nào :